THÔNG BÁO GIA HẠN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI “BẬT NẮP TRÚNG VÀNG 2022”

 

Công ty TNHH Taisho Việt Nam thông báo/đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung của chương trình khuyến mại trên như sau: Gia hạn thời gian khuyến mại chương trình “Bật nắp trúng vàng” đến hết ngày 31/08/2022, các mốc thời gian trong Thể lệ chương trình khuyến mại được sửa đổi:

– “Thời gian khuyến mại: Từ 01/04/2022 đến 30/06/2022” được sửa đổi thành “Thời gian khuyến mại: Từ 01/04/2022 đến 31/08/2022”

– “Thời gian phát hành bằng chứng trúng thưởng từ 01/04/2022 đến hết ngày 30/06/2022, kết thúc trao thưởng vào lúc 23h59 ngày 14/08/2022” được sửa đổi lại thành “Thời gian phát hành bằng chứng trúng thưởng từ 01/04/2022 đến hết ngày 31/08/2022, kết thúc trao thưởng vào lúc 23h59 ngày 14/10/2022”

– “Thời gian xác định trúng thưởng: từ 01/04/2022 đến hết ngày 30/06/2022, kết thúc trao thưởng vào lúc 23h59 ngày 14/08/2022” được sửa đổi lại thành “Thời gian xác định trúng thưởng: từ 01/04/2022 đến hết ngày 31/08/2022, kết thúc trao thưởng vào lúc 23h59 ngày 14/10/2022”

– “Thời hạn khách hàng thông báo trúng thưởng: từ 00h00 ngày 01/04/2022 đến hết 23h59 ngày 07/07/2022” được sửa đổi thành “Thời hạn khách hàng thông báo trúng thưởng: từ 00h00 ngày 01/04/2022 đến hết 23h59 ngày 07/09/2022”.

– “Thời hạn kết thúc trao thưởng: 23h59 ngày 14/08/2022” được sửa đổi thành “Thời hạn kết thúc trao thưởng: 23h59 ngày 14/10/2022”

Lý do điều chỉnh: Mức tiêu thụ trên thị trường đang chậm nên Công ty TNHH Taisho Việt Nam muốn gian hạn thêm thời gian cho người tiêu dùng có cơ hội để tham gia

Mọi nội dung khác của chương trình khuyến mại này giữ nguyên.

Công ty TNHH Taisho Việt Nam cam kết:

– Thông báo công khai thông tin về chương trình khuyến mại (đã được sửa đổi, bổ sung nội dung) theo quy định.

– Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại.

– Thực hiện chương trình khuyến mại đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

– (Các cam kết khác ……)

 

Trân trọng,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Taisho Việt Nam sử dụng cả cookie của bên thứ nhất và thứ ba để cá nhân hoá nội dung trang web, phân tích lượt truy cập tới các trang web của chúng tôi và điều chỉnh quảng cáo. Một số những cookie này là cần thiết để trang web vận hành, trong khi số khác cần có sự đồng thuận của bạn. Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết trong chính sách về cookie của chúng tôi và bạn có thể điều chỉnh lựa chọn của mình trong trung tâm tùy chọn theo ưu tiên của người dùng tại đây.
Đồng Ý