NOTICE OF AMENDMENT AND SUPPLEMENTATION OF PROMOTIONAL PROGRAM CONTENT

 

Taisho Vietnam Co., Ltd would like to announce the extension of the program “OPEN LID FOR GOLD PROMOTION” until August 31, 2022, specifically as follows:

– Time of promotional program: from 01/04/2022 to 31/08/2022.

– Time issue the proof of winning: from 01/04/2022 to 31/08/2022, awarding ends at 23h59 on 14/10/2022.

– Time to determine the winning: from 01/04/2022 to 31/08/2022, awarding ends at 23h59 on 14/10/2022.

– Deadline for consumers to announce the winning: from 00h00 on 01/04/2022 to 23h59 on 07/09/2022.

– Deadline for awarding: at 23h59 on 14/10/2022.

The reason for the adjustment: Consumption in the market is slow, so Taisho Vietnam Co., Ltd would like to extend the promotional time for consumers to have the opportunity to participate

Other contents of this promotion remain the same.

Taisho Vietnam Co., Ltd commits to ensuring the full benefit of consumers taking part in the promotion

 

Best Regards,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Taisho Việt Nam sử dụng cả cookie của bên thứ nhất và thứ ba để cá nhân hoá nội dung trang web, phân tích lượt truy cập tới các trang web của chúng tôi và điều chỉnh quảng cáo. Một số những cookie này là cần thiết để trang web vận hành, trong khi số khác cần có sự đồng thuận của bạn. Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết trong chính sách về cookie của chúng tôi và bạn có thể điều chỉnh lựa chọn của mình trong trung tâm tùy chọn theo ưu tiên của người dùng tại đây.
Đồng Ý